Trafik i Format

COWI har udarbejdet trafikanalyserne i forbindelse med Format. Analyser som er godkendt og udarbejdet i samarbejdet med trafikafdelingen i Fredensborg Kommune. I Hørsholm Kommune har der været ønske om at validere nogle af analyserne med kommunens trafikrådgiver: Rambøll. Rambøll vurderer med udgangspunkt i egne analyser og analysemodeller, at trafikken lader sig fint afvikle. Der er fremsendt notat herom til både Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

Etablering af lysregulering vedudgang til Usserød Kongevej

Analysen viser, at trafikken som skal afvikles fra Christianshusvej, kan afvikles gnidningsløst, hvis der etableres en lysregulering ud til Usserød Kongevej. Etableringen af lyskrydset er en forudsætning for, at man overhovedet kan og vil godkende en lokalplan for området. Der er i øvrigt lyttet til beboerne på Christianshusvej som er positive overfor projektet og trafikløsningen.

Rent praktiske betales trafikreguleringen af bygherrer og etableres af Fredensborg Kommune.

Udover etablering af lysregulering, kapacitetsjusteres lyskrydset ved Egedalsvænge og Usserød Kongevej. Kapacitetsjusteringen indebærer etablering af vejbaner og tilføjelse af flere lys mv. Denne justering betales ligeledes af bygherre.

Trafikdiagram


Oversigt over veje og stier internt i Format projektet.

Vissim simulering


Viser en fremskrivning af trafikken ved et fuldt udbygget Format. Analysen dækker området fra Rundkørslen ved Ådalsvej i syd og ud til motorvejen i nord.

Trafikredegørelse


Trafikredegørelsen forholder sig til den interne trafikafvikling i Format, dvs. hvordan opleves det for brugere af Format og ikke mindst beboere på Christianshusvej at skulle bevæge sig trafikalt i området.

Ramböll Trafikanalyse


En gennemgang af den trafiksimulering Ramböll har lavet for at vurdere trafikflowet i Rundkørslen ved Ådalsvej

One-pager over rundkørsel


Politikere i Fredensborg Kommune ønskede undersøgt, om det trafikmæssigt var bedre med en rundkørsel i stedet for et lyskryds ved Usserød Kongevej, denne one-pager giver et overblik over denne analyse

Vurdering af rundkørsel og signalregulering


politikere i Fredensborg Kommune ønskede undersøgt, om det trafikmæssigt var bedre med en rundkørsel i stedet for et lyskryds ved Usserød Kongevej, det fortæller denne analyse mere om.