Støjdæmpning

I forbindelse med projektet etableres støjdæmpende løsninger, som øger livskvaliteten og oplevelsen for alle i området. Støjløsningen imødekommer lovgivningens krav til støjdæmpning i blandede boligområder.

 

Støjløsningen er en kombination af vold- og støjskærm, ligesom den store bygning i den nordvestlige del af området tjener som støjskærm.

Modeller for Støjdæmpning

3 modeller for støjdæmpning, der viser hvordan støjløsningen på forskellige vis sammensættes af en støjvold og støjskærm