Bæredygtighed og Klima

Med det aktuelle fokus på bæredygtighed har vi selvsagt et skarpt fokus på bæredygtige løsninger, både i arkitektur, byggeri og den efterfølgende drift af området. Det er vores tanke, at Format skal kunne leve i mange år, så arkitekturen tager højde for, at man kan ændre de kunderettede funktioner over tid, så  oplevelser og butikker rettes til i takt med samfundets udvikling.

FN’s verdens mål

FN har i 2017 defineret verdensmål, der definerer bæredygtighed på flere niveauer.

Format og FN's verdensmål

Format addresserer tre af FN's verdensmål. Vi har beskrevet nedenfor hvordan.


# 11. Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige. Derfor fokuseres der naturligvis på at minimere ressourceforbruget og forbedre affaldshåndteringen. Tilsvarende prioriteres bæredygtig og offentlig transport, og bydelen rummer elladestandere, eldelebiler og elcykler. Verdensmålet har også fokus på kulturarv og historie. Det nuværende Cirkelhus har en historisk betydning for området, da alle i lokalområdet har et forhold til stedet. Derfor er det vigtigt, at Format trækker referencer til stedet i både fortælling og arkitektur og genskaber de oprindelige visioner for områder. Vi lægger vægt på kulturhistorien ved at bevare indblik og adgang til broen over Donse Å. Broen der er dateret i 1600 tallet, som med dette projekt får nyt liv, idet den binder det nye område sammen med det eksisterende bycenter ved Fredensborg Rådhus.

 

# 7. Bæredygtig energi, alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Der arbejdes med løsninger indenfor omdannelse af varme til kulde og omvendt, jordvarme, solvarme og solceller. Der vil desuden være mulighed for at NGGs elever kan se og lære om bæredygtige teknologier, ved at se dem i funktion, ligesom vi ønsker et samarbejde med Velux omkring udviklingen af bæredygtige byggetekniske løsninger.

 

# 3. Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. I Format er der aktiviteter til alle aldre og interesser. Her kan man mødes for at handle, snakke over en kop kaffe, gå i biffen, træne – eller måske danne nye klubber. Et social samvær er med at sikre et sundere og bedre liv for områdets beboere. Dermed er projektet med til at forebygge ensomhed og løfte borgernes livskvalitet. Flere studier viser, at dette er med til at løfte borgernes sundhed.

Social bæredygtighed

I Format skaber vi rammerne for en sund og god beboerdiversitet og social bæredygtighed. Således skabes der rammer for, at man som beboer engagerer sig i hinandens liv og dermed etablerer et stærkt netværk på tværs af generationer.

Boligerne der etableres er målrettet en sammensat beboergruppe idet der er boliger til: seniorer, unge, singlefamilier, singler og de unge par.

Som en naturlig del af bymidten vil der blive etableret fællesarealer både inde og ude. Her kan beboerne mødes over madlavning, dyrkning i taghaverne eller til spil og sport i bymidtens fritdstilbuds.

 

DGNB Certificering

I vores fremadrettet arbejde med byggeriet, vil vi tilstræbe af arbejde efter de retningslinjer der ligger i DGNB, da de er med til at sikre bæredygtigheden i projektet.

 

DNGB er en certificering udarbejdet af Green Building Council som i samarbejde med en række fageksperter har udarbejdet en fælles standard for bæredygtighed i byggebranchen.

 

Et målsætning om at arbejde henimod et DGNB certificeret byggeri er bygherrers bidrag til at mindske klimaforandringerne samtidig med, at der udvikles mere bæredygtige lokalsamfund.


Man kan læse mere om DGNB certificering her.

 

Smarte løsninger

At lave bæredygtige løsninger hænger ofte sammen med teknologi. Teknologien muliggør nye løsninger for genanvendelse af f.eks. brusevand hos den private forbruger, som giver mulighed for jordvarme. Således kan man fjernstyre lys og varme i sit hjem, så man ikke bruger unødige ressourcer. De er målsætningen, at alle boliger bliver udstyret med sikkerhedsudstyr, det skaber tryghed og sikrer 24/7 kontakt til alarmcentral eller måske endda en nærliggende vagtfunktion for området. Udstyret kan også opdage brand og sikre at hjælp når frem, selv hvis man ikke er hjemme. Der etableres videoer, der aktiveres ved alarm, nødkald mv., ligesom alle lejligheder har videobetjent dørtelefon.

 

Den seneste teknologiske udvikling indenfor AI (artificial intelligence) gør, at blandt andet lys, varme mv. kan indstilles baseret på mønstre i vejr, beboerens dagsrytmer mv.