Butikker i Format

Antallet og ikke mindst størrelsen af butikker i Format har været et tilbagevendende tema i forbindelse med planlægningen af den kommende bymidte.Vi vil give indsigt i  den reelle butikssammensætning og addressere andre gentagne bekymringer omkring butikkerne i projektet.

Nederst vil du finde dokumenter der giver mange flere detaljer herom. Men her et overblik over de vigtigste ting i projektet.

Hvor mange butikker kan der bygges vs. hvor mange butikker skal der bygges?

Den lokalplan som er i høring giver byrumsmæssigt kun plads til at opføre 16.350 m2 detailhandel og 1.000 m2 dagligvarer*. Begrænsningen ligger i hvor mange m2 der er i gadeniveau og som dermed indgår i bybilledet. Denne begrænsning er nøje kontrolleret af lokalplanens byggefelter  og derfor kommer der ikke mere end 16.350 m2 detailhandel i området. Så selvom der står, at der kan opføres 25.000 m2 butikker så er det realiteten langt  mindre.

Hvor store er butikkerne?

Bymidten vil primært bestå af store butikker over 1000 m². For at give plads til butikker der allerede er i det nuværende cirkelhus, er der mulighed for 2 butikker med en min. størrelse på 600 m² og 6 butikker med en min. størrelse på 750 m². Vi har udarbejdet plantegninger der viser, at der vil komme 12-14 butikker i alt.

Dagligvarebutik – hvorfor nu det?

En bymidte har brug for nogle små butikker der kan dække fornødenheder som f.eks. en 7-11, en bager, et apotek en blomsterbutik eller tilsvarende. Der er derfor givet lov til at opføre 1.000 m2dagligvarebutikker. For at undgå en gængs dagligvarebutik er maximumstørrelsen på disse butikker 250 m2.

Detailhandelsredegørelse


Dette dokument er en analyse, der undersøger hvordan handelslivet i Fredensborg Kommune står til samtidig med, at der er lavet detaljeret analyser og beregninger for, hvor megen detailhandel der skal til i Kokkedal for at få en bedre balance mellem hvad borgerne i Fredensborg kommune bruger af penge på udvalgsvarer og hvad der købes ind for i kommunen.

Præsentation af detailhandel


Denne præsenterer fremlægger med illustrationer mv. hvordan butikkerne formes og hvor de skal ligges. Man finder her en forståelse af i hvilken kontekst Format etableres